Skapad den 2020.06.02
Uppdaterad den 2022.04.22

Fem saker du bör göra innan du spenderar en enda krona på marknadsföring

Marknadsföring är ett av de absolut viktigaste verktygen för att öka försäljningen och få nya kunder. Om den görs rätt vill säga. Dåligt genomförda marknadsföringsaktiviteter kan snabbt sluka mängder av tid, pengar och resurser utan att ge några mätbara resultat. Eftersom det är stor skillnad mellan olika branscher finns det ingen patentlösning för hur man lyckas med marknadsföringen, men här följer några allmänna tips på hur du undviker de största fallgroparna. 

Definiera (och lär känna!) din målgruppid="heading_6567881c3e41f">  

Oavsett om dina kunder är privatpersoner eller företag är det en bra idé att samla in så mycket information du kan om dem. Vilka är de, vad gör de, hur agerar och reagerar de, vad letar de efter, var finns de och framförallt – vilket problem har de som din produkt eller tjänst är lösningen på?  

När du fått svar på dessa frågor har du det underlag du behöver för att beskriva din målgrupp, och mer specifikt de personer som är typiska för din målgrupp (så kallade personas). Dessa kommer sedan att vara till hjälp när du ska formulera dina säljbudskap och erbjudanden. Förmodligen är antalet personas i din målgrupp begränsat (vilket oftast är positivt), men att känna till en eller två i detalj är en bra start.

 

Undersök marknaden

Oavsett vilken produkt eller tjänst du säljer finns det förmodligen andra företag som säljer något liknande. Ta reda på lite fakta om dessa företag. Vad erbjuder de och till vilka priser? Hur positionerar de sig och hur ser deras annonser och kampanjer ut? Föreställ dig att du är en potentiell kund och utvärdera deras kundtjänst och säljargument. Gör en lista över deras starka och svaga sidor (en fullständig SWOT-analys är ännu bättre) och jämför med dina egna styrkor och svagheter. Med dessa fakta under bältet kan du bilda dig en uppfattning om vad du behöver göra för att sticka ut, eller kanske till och med förbättra din produkt, så att kunderna väljer just din produkt eller tjänst.

 

Formulera ditt värdeerbjudande

Förmodligen har du redan skrivit ner de viktigaste egenskaperna hos din produkt eller tjänst. Annars kan du göra det nu (du bör också skriva ner dina USP:er, dina unika konkurrensfördelar).  
Bra! Nu har du både dina personas och dina unika konkurrensfördelar framför dig. Problemet är bara att dessa två (USP:er och personas) sällan matchar varandra särskilt bra. En lista med produktegenskaper är trots allt bara en lista och inte ett säljbudskap – det som saknas är ett personligt värdeerbjudande.  

Gör därför så här: Utgå från en av dina typiska kunder (persona) och skriv ner vad hon/han har att vinna på att bli kund hos dig, eller ännu bättre, vilket problem din produkt kan lösa åt henne/honom. Beskriv sedan varför kunden behöver din produkt och använd de ord och förklaringar som kunden själv skulle ha använt.  

Exempel: En tandläkarmottagning säljer en tandblekningsprodukt. Den viktigaste egenskapen hos produkten är att den gör tänderna vita. En USP skulle kunna vara att effekten varar längre jämfört med andra produkter. Men det som räknas för kunderna är att de vill ha ett vackrare leende och att de är noga med hur de uppfattas av andra (inte bara att tänderna blir vitare). Ett annat exempel: För den som behöver en rotfyllning kan det vara viktigt att bli av med smärtan och undvika eventuella problem med hjärtat, inte bara att laga en tand. 

Formulera minst ett säljbudskap med ett personligt värdeerbjudande för var och en av dina målgruppsprofiler/personas.

 

Sätt tydliga och mätbara målid="heading_6567881c3e429"> 

Målet med din marknadsföringskampanj kan till exempel vara att fler människor hör av sig och vill handla dina produkter, besöker din hemsida eller känner till dina produkter. Skriv ner dessa mål och hur det brukar se ut (antal samtal per dag, besökare per månad, hur många procentuellt som känner igen din produkt/tjänst etc.) så att du har något att jämföra med.  

 
Att sätta upp mål hjälper dig och dina medarbetare att behålla fokus. Men se till att du har koll på normalsiffrorna så att du kan utvärdera utfallet av marknadsföringen och om det är läge att utöka eller avsluta kampanjen. Och kom ihåg följande: om du inte kan mäta hur det går, bör du antingen ändra målen eller hitta på ett bättre sätt att mäta dem.  

 
Det finns en risk med marknadsföringskampanjer som det kan vara bra att vara medveten om. Ibland kan det hända att medarbetarna är så upptagna av att nå kampanjmålen att de glömmer bort andra viktiga arbetsuppgifter. Om du till exempel ber dina säljare att fokusera på att ringa upp leads som kommit in under kampanjen så kan det ha en negativ påverkan på de inkommande samtalen. Ha gärna det i bakhuvudet när du sätter målen. 

 

Gör en marknadsföringsplan

För att din marknadsföringskampanj ska bli framgångsrik är det viktigt att du anpassar den till företagets resurser. Exemplen på motsatsen är många: marknadsföringskampanjer som resulterar i inkommande samtal som ingen svarar på, problem med hemsidan, extraerbjudanden om produkter som är slut i lager – listan kan göras lång. 
 
Genom att ägna lite tid åt planering kan du undvika de flesta av dessa problem. Gör en plan. En enkel lista över “vem gör vad, när och hur“ räcker långt till att börja med. Gör sedan en mer detaljerad handlingsplan och dela den med alla berörda. Säljarna, IT-killen och de som jobbar på lagret etc. Och glöm inte att be om återkoppling. 😊