Tävlingsregler CapitalBox

1. Arrangör

Tävlingen arrangeras av CapitalBox AB ("Arrangören"). Denna tävling arrangeras inte av Facebook.

 

2. Deltagande

Tävlingen är öppen för alla fysiska personer över 18 år som är permanent bosatta i Sverige. Anställda hos arrangören som är involverade i organiseringen eller deras familjemedlemmar kan inte delta i tävlingen. Arrangörens tävling är öppen för alla som vid tidpunkten för deltagandet har gillat och kommenterat tävlingsinlägget i enlighet med arrangörens anvisningar i tävlingsinlägget. Deltagande i tävlingen kräver inte att man beställer eller köper en produkt eller tjänst. Deltagarperioden upphör vid den tidpunkt som anges i tävlingsinlägget. CapitalBox förbehåller sig rätten att ändra tidsfristen för deltagande. Namnet på vinnaren kan komma att publiceras på arrangörens Instagram-sida. Om vinnaren av tävlingen bryter mot dessa regler eller på annat sätt bryter mot lagen, leder det till diskvalificering. Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera alla deltagare som försöker missbruka tävlingen för att ändra resultaten eller lotteriets odds. Arrangören förbehåller sig rätten att ta bort eller avstå från att publicera material som den anser olämpligt. 

VIP-biljetterna til Diamond League i Stockholm är personliga och kan inte säljas vidare eller ges bort. Transport och boende ingår inte i prisert vinnaren måste själv ta sig til Stockholm för at delta på arrangementet. 

 

3. Tävlingspris  

Tävlingens pris kommer att anges i tävlingsmeddelandet. Vinnaren av tävlingen kommer att utses av arrangören. Tävlingens vinnare kan inte ändra sitt valda pris. Namnen på tävlingsvinnarna kan komma att publiceras på arrangörens Instagram- eller Facebook sida, och om möjligt kommer de att meddelas personligen om sin vinst. Om vinnaren av tävlingen inte kan kontaktas inom en månad efter det att vinnarna valts ut, förbehåller sig arrangören rätten att välja en ny vinnare. Vinnaren kommer att utses efter tävlingsperiodens slut.  

 

4. Arrangörens och vinnarens ansvar  

Pristagaren befriar arrangören från allt ansvar som uppstår eller påstås uppstå i samband med deltagandet i tävlingen eller mottagandet av priset. Pristagaren friskriver också arrangören från allt ansvar i samband med eventuell senare användning av eller defekt i priset och från allt ansvar för skada eller skada som orsakats eller påstås ha orsakats av deltagandet i denna tävling eller av att ta emot eller använda priset. Denna ansvarsfrihet påverkar dock inte eventuella rättigheter som konsumenten kan ha enligt konsumentskyddslagstiftningen. Arrangörens ansvar gentemot deltagarna får inte överstiga värdet eller beloppet av det pris som avses i dessa regler. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagarna till att följa dessa tävlingsregler och arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna genom att meddela sådana ändringar på sin Facebook-sida. 

 

5. Facebooks ansvarsfrihet 

Tävlingen finansieras, stöds eller drivs inte på något sätt av Facebook.