Ferratum Business blir CapitalBox

CapitalBox

Historien bakom varför vi byter namn

För fem år sedan började Ferratum Group att erbjuda företagslån till små och medelstora företag i Sverige på prov för att testa en helt ny produkt och affärsmetod. Företaget hade redan rönt stora framgångar på 25 marknader med sina privatlån och var i färd med att utöka sin portfölj inom den befintliga målgruppen. Trots det beslutade man att lansera Ferratum Business och utse ett specialteam med uppgift att få verksamheten att växa.

5 år och 5 marknader senare står låneprodukter till små och medelstora företag för mer än 12 % av Ferratum Groups omsättning, och har blivit en av företagets viktigaste tillväxtdrivare. Ferratum Business har också blivit en av de snabbast växande låneinstituten utan bankverksamhet inom EU. Det är nu som Ferratum Group, för att betona sitt fokus på lån till små och medelstora företag beslutar att ha ett separat varumärke för företagslån.

Det nya varumärket, CapitalBox visar tydligt på vilket mål vi vill uppnå med avdelningen för företagslån. Vårt mål är att kunna erbjuda en trygg ekonomisk miljö med rörelsekapital till små och medelstora företag jorden runt och bistå dem i deras expansionsprocess på ett snabbare och mer hållbart sätt.

Beslutet att ha separata varumärken för privatlån och företagslån kommer inte bara att förtydliga utbudet för eventuella kunder utan kommer också att bidra till en snabbare expansion av portföljen med affärsprodukter. Under det nya varumärket kommer CapitalBox mycket snart att börja erbjuda nya finansiella produkter men med samma enastående kundupplevelse tack vare en helt digitaliserad kundresa och en snabb utvärderingsprocess. CapitalBox kommer att förändra det sätt på vilket små och medelstora företag får tillgång till de finansiella produkterna och göra små och medelstora företag som är världsekonomins ryggrad, starkare än någonsin.
 

Hur påverkar detta partnerportalen?

Ändringen påverkar inte partnerportalen eftersom alla länkar automatiskt omdirigeras till den nya domänen. Ditt användarnamn och lösenord ändras inte. Om du har glömt dina uppgifter kan du återställa ditt lösenord via den här länken: https://www.capitalbox.se/partner/password-recovery

Jag är en partner och har en affiliatelänk på min webbplats som dirigerar trafik till er. Behöver jag en ny länk?

Våra affiliatelänkar kommer att fungera efter namnbytet men vi rekommenderar att du uppdaterar vår logotyp och alla uppgifter som nämner Ferratum Business.

Vad är den nya fakturadressen?

Affärsenheten ändras inte, det är bara logotypen och namnet som ändras. Allt annat förblir oförändrat så du ska fortsätta att använda samma fakturaadress som tidigare.

Vilket momsnummer har CapitalBox?

Momsnumret ändras inte, bara vårt juridiska namn ändras från Ferratum Sweden AB till CapitalBox AB. Vi är samma juridiska person, bara vårt namn ändras.

Vem ska jag fakturera och med vilka fakturauppgifter?

Vi håller på att ändra vårt juridiska namn till CapitalBox AB, alla andra detaljer förblir desamma. Endast vårt juridiska namn ändras.

Behöver jag byta ut Ferratum Business-logotypen på min webbplats?

Ja, du ska byta ut den mot CapitalBox den 10 februari eller så snart som möjligt efter detta datum. Ferratum Business kommer inte att användas längre, så det kan förvirra dina besökare och inverka negativt på din konverteringsgrad och kommission. Kontakta vår kundtjänst om du inte har fått en ny CapitalBox-logotyp från din kontoansvarige. 

Kan Rollover-kunder förvänta sig ett annat namn på sitt kontrakt?

Varumärket kommer att vara nytt CapitalBox, och det nya juridiska namnet kommer att vara CapitalBox AB, men allt annat kommer att förbli som det var.

Gäller kontrakt som sålts som Ferratum Business fortfarande för det månatliga partnerresultatet?

Ja, absolut.

Vilka nya produkter kan jag se fram emot?

Vi kan försäkra dig om att produkterna kommer att fortsätta att fokusera på att stödja tillväxten hos små och medelstora företag.  Du får all information vid ett senare tillfälle.

Påverkar den nya strukturen min API?

Nej, den påverkar inte din API utan fortsätter att fungera som tidigare, och du behöver inte göra någonting.