Terminologi kopplad till företagslån som du bör känna till

 

När du ansöker om ett företagslån för första gången kan terminologin vara något förvirrande. För att hjälpa dig på vägen har vi sammanställt en lista över de viktigaste lånetermerna som du bör känna till.

Det är väldigt viktigt att du fullt ut förstår den terminologi som långivaren använder i den inledande fasen, samt vad som är skrivet i ditt låneavtal. Genom att känna till all terminologi är du fullt medveten om exakt vad du kan förvänta dig under samarbetet med långivaren.

 

Låt oss gräva lite i den terminologi som du oftast kommer att stöta på:

Rörelsekapital

Rörelsekapital är alla de pengar som din verksamhet brukar i sina vardagliga transaktioner.

Bolagsform

Verksamhetens bolagsform anger vilken juridisk kategori den faller under. Den bolagsform du väljer och deklarerar kommer att påverka ditt företags juridiska arbetsform. Från enskilda firmor till aktiebolag behöver varje företag, oavsett storlek, en bolagsform.

Kassaflödesanalys

När du förbereder en kassaflödesanalys behöver du notera allt kassainflöde och utflöde som ditt företag genomför under en viss period.

Resultaträkning

En resultaträkning, eller en vinst- och förlusträkning, är ett dokument som visar ditt företags inkomster och utgifter under en specifik tidsperiod.

Många verksamheter behöver ange en resultaträkning för sin finansiering.

Betalningsanstånd

Betalningsanstånd är en förutbestämd tidsperiod som efterföljer en betalnings förfallodatum där du kan betala din faktura utan att ådra dig några förseningsavgifter.

Skuldfinansiering

Skuldfinansiering är ett lån eller någon annan form av finansiering som kräver att du betalar en bestämd avgift plus ränta.

Låneavtal

Detta är det kontrakt som du skriver under när du tar dig an en skuld och kallas även låneavtal. Detta avtal kommer att klargöra villkoren för ditt lån.

Lånevillkor

När vi använder ordet villkor menar vi oftast den löptid under vilken långivaren kräver att du ska betala tillbaka den skuld som företaget åtar sig. I dagsläget kan löptiden variera från enbart några veckor till så länge som 25 år.

Villkor

Långivare använder detta ord för att ange under hur lång tid du kommer att återbetala på ditt lån. Betalningsperioden för ditt lån kan variera från tre månader till 25 år beroende på ditt företags finansiella behov.

Kortfristiga lån

Kortfristigt betyder att alla lån ska återbetalas inom en kortare tidsperiod. Vanligtvis har kortfristiga lån en betalningsperiod på under ett år. Dock kan vissa långivare använda denna term för betalningsperioder på upp till två år.

Finansiering med kortfristiga lån är enklare att säkra, snabbare att hitta och dyrare än långsiktig finansiering.

Långsiktiga lån

När man talar om långsiktiga lån inom företagsfinansiering innebär det att skulden ska återbetalas efter mer än ett år.

Förfallodag

Ett låns förfallodag representerar den dag då du gör din sista återbetalning. När du väl har betalat av kapitalet och ränta på lånet kommer det att ha utmätt sin fulla löptid.

Enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet är en bolagsform för enskilda näringsidkare som består av endast en individ.

Refinansiering

När du refinansierar din skuld innebär det att du betalar tillbaka din skuld med ett nytt och bättre lån. Genom att refinansiera din skuld kan du rädda ditt företags pengar från oönskad ränta.

Kapitalbelopp

När man talar om företagslån är kapitalbeloppet originalstorleken på ditt lån. Om ditt företag lånar en miljon kronor är ditt kapitalbelopp en miljon kronor.

Blancolån

Som finansiell term innebär blancolån att skulden inte har någon finansiell säkerhet bakom sig.

Blancolån är mer riskfyllt för långivaren och blir till slut även dyrare för låntagaren. Lån utan säkerhet kan också vara svårare att få igenom, då det inte finns så mycket säkerhet för utlåning till din verksamhet. Om du inte kan betala tillbaka ditt företagslån utan säkerhet kommer långivarna inte ha några enkla sätt att återfå sina förluster, vilket de kan med ett lån med säkerhet.

Borgen

Om du behöver få säkerhet för ditt lån kan du göra det med ett borgensåtagande. Borgensåtagande innebär att du helt enkelt överlåter något värdefullt som du eller ditt företag äger (som fastigheter, fordon, utrustning, finansiella konton o.s.v.). Termen borgen hänvisar till all egendom som du erbjuder till en långivare om du inte är i stånd att betala av din skuld.

Säkerhet

När det gäller företagslån innebär säkerhet att du pantsätter några av dina tillgångar för skulden. Det kallas även borgensåtagande. Om ett lån kräver borgen har det lånet säkerhet.

Personlig säkerhet

En personlig säkerhet är en individs juridiska löfte att återbetala kredit som utfärdats till en verksamhet där de tjänstgör som verkställande eller partner. Med personlig säkerhet innebär det att om verksamheten inte kan återbetala skulden blir denna individ personligt ansvarig. Den personliga säkerheten ger ett extra skydd till kreditutfärdare som vill säkra att de kommer att bli återbetalda.

Effektiv ränta

Detta är det mest exakta måttet på hur dyrt ett lån kommer att vara. Effektiv ränta kommer att beakta alla eventuella utgifter för att mäta hur mycket ett företagslån kommer att kosta årligen.
Till exempel, om du förbereder en kassaflödesanalys för den senaste månaden anger du hur mycket inkomst ditt företag fick tillsammans med alla utgifter ditt företag behövde betala.

Rörelseresultatet före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)

Detta är ännu ett sätt att få indikationer på ditt företags finansiella välmående och mäter inkomst utan att beakta bokföringsbeslut.

Fast ränta

I motsats till rörlig ränta kommer en fast ränta att vara densamma under hela lånets livslängd.

Rörlig ränta

Detta är en typ av ränta som kommer att variera beroende på marknadsräntor under ett företagslåns livslängd.

Avgifter för förskottsbetalning

Avgifter för förskottsbetalning är en viktig term inom företagslån som du bör förstå.

Långivare som tar ut avgifter för förskottsbetalning kommer att ta ut en avgift om du betalar av ditt lån för tidigt.

Insolvens

Insolvens är finansiell term som innebär att någon inte är i stånd att betala av sina skulder.

Kontokredit

En kontokredit är en finansieringsmöjlighet för företag som i stort sett fungerar som ett kreditkort. Du kommer att ha tillgång till en begränsad kredit som du kan använda för att spendera pengar upp till ditt kredittak. Du behöver bara betala av det du spenderar.

Riskbedömning

När långivare kontrollerar din ansökan och gör en så kallad riskbedömning av den, överväger de den risk som de tar genom att låna till dig.

Resultatet från riskbedömningsprocessen blir en bestämmelse om huruvida din verksamhet kvalificerar sig för ett lån, samt de exakta villkoren för ditt lån (om du kvalificerar dig).

 

Vi råder dig att se över din verksamhet och dina finansieringar objektivt innan du kommer överens om och skriver under något låneavtal. Förstå att trots dina bästa ansträngningar och intentioner så finns det en möjlighet att dina företagsplaner inte går som du tänkt dig. Gå igenom alla villkor och deras potentiella effekt på ditt företag och dina personliga finanser längre fram.

Med CapitalBox kan du ansöka om ett företagslån på nätet. Det tar bara några minuter och du får svar samma dag. Alla svenska företagsägare som varit verksamma i minst sex månader och innehar ett företagsbankkonto kan vara berättigade rörelsekapital med en återbetalningsperiod på upp till 24 månader.