Allmänna villkor för deltagande i Ferratums rekommendationserbjudande

De anställda i Ferratumkoncernen och/eller deras dotterbolag har inte rätt att delta i Ferratums rekommendationserbjudande. Genom ditt deltagande i detta erbjudande, vilket innebär att du skickar rekommendationslänken till tredje part, bekräftar du att du inte är anställd hos Ferratum eller något av koncernens företag, filialer, dotterbolag eller andra juridiska enheter.

Erbjudandet kan stoppas av Ferratum utan förvarning, av vilken anledning det vara må och utan att Ferratum kan bli skadeståndsskyldiga på grund av att erbjudandet upphör. Minst 30 dagar innan erbjudandet stoppas ska Ferratum skicka ett skriftligt meddelande om detta per e-post till alla deltagare.

För att delta i Ferratums rekommendationserbjudande måste du ha ett aktivt Ferratum företagslån i Sverige. Ferratums rekommendationserbjudande gäller i 30 dagar från det datum din rekommenderade affärsbekant ansöker om ett lån hos Ferratum Business via din unika rekommendationslänk. Det innebär att du kommer att tilldelas en provision på 2 600 krför varje rekommendation som ansöker och får ett Ferratum företagslån inom 30 dagar från ansökan. Var och en av dem som du rekommenderat kommer också att belönas med 2 600 kr för ett Ferratum företagslån som beviljas och utbetalas inom 30 dagar. 

Provisionen (2 600 kr) kan endast användas som delbetalning av ett aktuellt Ferratum företagslån och kan inte bytas ut mot kontanter eller flyttas till ett annat bankkonto, varken inom eller utanför Ferratum. Observera att provisionen kommer att betalas ut vid beviljade (slutförda) utbetalade lån och kan påverkas av vissa skatter i landet där du vistas. Ferratum ska inte hållas ansvarig för eventuella skatter som provisionen kan bli föremål för och därför rekommenderar vi att mottagaren rådfrågar revisor eller skatterådgivare om eventuella skatter.

Du kan dela din unika Ferratum Rekomendationslänk så många gånger du vill. Länken får emellertid endast skickas till Ferratums potentiella företagskunder. Observera att Ferratums rekommendationserbjudande inte får marknadsföras till konsumenter.

Ferratums erbjudande om rekommendationsbonus har skapats och kontrolleras av Ferratum Sweden AB. Ansvarsfrister och villkor skall regleras enlig Svensk Lag.